System szpiegowania wroga

  Jeśli wróg ma większy poziom technologii szpiegowskiej niż Ty to:

  S = LiczbaTwoichSond - ( PozSzpiegWroga - PozSzpiegTwój )^2

  Jeśli wróg ma równy Twojemu poziom technologii szpiegowskiej to:

  S = LiczbaTwoichSond

  Jeśli wróg ma mniejszy od Ciebie poziom technologii szpiegowskiej to:

  S = LiczbaTwoichSond + ( PozSzpiegTwój - PozSzpiegWroga )^2

  To, co uzyskasz ze szpiegowania pokazuje schemat:

  S <= 1 : surowce
  S = 2 : surowce + flota
  S = 3; 4 : surowce + flota + obrona
  S = 5; 6 : surowce + flota + obrona + budynki
  S >= 7 : surowce + flota + obrona + budynki + technologiaGodzinne wytwarzanie surowców przez kopalnie

  Wynik zaokrąglony jest w dół do najbliższej liczby całkowitej, czyli nie bierze się pod uwagę części ułamkowej.
  Uwaga: dla elektrowni słonecznej poziomu 20 wychodzi 2691, gdy w rzeczywistości jest 2690.

  Kopalnia metalu:

  WydobMet = 30 * Poziom * 1,1 ^ Poziom

  Kopalnia kryształu:

  WydobKrysz = 20 * Poziom * 1,1 ^ Poziom

  Wytwórnia deuteru:

  WytwDeut = 10 * Poziom * 1,1 ^ Poziom * ( -0,002 * MaxTemp + 1,28 )

  Elektrownia słoneczna:

  WytwEner = 20 * Poziom * 1,1 ^ Poziom

  Elektrownia fuzyjna:

  WytwEner = 50 * Poziom * 1,1 ^ PoziomGodzinny pobór energii przez kopalnie

  Wynik zaokrąglany jest do góry, czyli przy części ułamkowej różnej od zera całkowitą część wyniku należy zwiększyć o 1 a ułamkową wyzerować.

  Kopalnia metalu:

  MPobor = 10 * Poziom * 1,1 ^ Poziom

  Kopalnia kryształu:

  KPobor = 10 * Poziom * 1,1 ^ Poziom

  Wytwórnia deuteru:

  DPobor = 20 * Poziom * 1,1 ^ PoziomGodzinny pobór deuteru przez elektrownie fuzyjną

  Wynik zaokrąglany jest do góry.
  Uwaga: nie należy zwracać uwagi na dane z tabeli w grze, gdyż tabela ta uzależniona jest od temperatury, a temperatura nie ma wpływu na pobór deuteru przez EF.

  FPobor = 10 * Poziom * 1,1^PoziomCzas lotu statku

  Dystans to różnica pomiędzy pozycjami planet (układów, galaktyk), między którymi będzie podróżować statek. ProcentPredk to procent prędkości (ustawianej przy wysyłaniu floty). Predkosc to prędkość danego statku powiększona o bonusy uzyskane od kolejnych poziomów odpowiednich technologii (szczegóły patrz niżej Zwiększenie prędkości dzięki napędom).

  Czas podróży statków kosmicznych (w sekundach) między:

  własną planetą, a własnym PZ / Księżycem:

  CzasPZ = 10 + 35000 / ProcentPredk * sqrt ( 5000 / Predkosc )

  planetami:

  CzasPlan = 10 + 35000 / ProcentPredk * sqrt (( 1000000 + Dystans * 5000) / Predkosc )

  układami:

  CzasUkl = 10 + 35000 / ProcentPredk * sqrt (( 2700000 + Dystans * 95000) / Predkosc )

  galaktykami:

  CzasGal = 10 + 35000 / ProcentPredk * sqrt (( 20000000 * Dystans ) / Predkosc )

  Wynik zaokrąglamy w zwykły sposób, czyli np. 2,3=2 ; 2,5=3 ; 2,7=3.Zwiększenie prędkości dzięki napędom

  Za każdy odkryty poziom napędu spalinowego prędkość statków używających tego napędu (transportowce, lekkie myśliwce, recyklery, sondy szpiegowskie) wzrasta o 10%.

  Za każdy odkryty poziom napędu impulsowego prędkość statków używających tego napędu (ciężkie myśliwce, krążowniki, statki kolonizacyjne, bombowce) wzrasta o 20%.

  Za każdy odkryty poziom napędu nadprzestrzennego prędkość statków używających tego napędu (okręty wojenne, niszczyciele, gwiazdy śmierci) wzrasta o 30%.

  Uwaga: Wszystkie bonusy liczone są względem wartości podstawowej prędkości.
  Od wersji 0.69c rozwój Napędu impulsowego na 5 poziom powoduje, że Małe transportery będą latać szybciej mając silnik impulsowy, a rozwój Napędu nadprzestrzennego na 8 poziom sprawi, że Bombowce będą latać szybciej mając silnik nadprzestrzenny.Koszt paliwa dla podróżującego statku

  ZuzycPaliwa to zużycie paliwa przez dany statek (dane jest w parametrach technicznych statku).

  Koszta paliwa dla podróży:

  na własne PZ / Księżyc:

  KosztPalPZ = 1 + ZuzycPaliwa * 5000 / 35000000 * ( ProcentPredk / 100 + 1 ) ^ 2

  między planetami:

  KosztPalPlan = 1 + ZuzycPaliwa * ( 1000000 + 5000 * Dystans ) / 35000000 * ( ProcentPredk / 100 + 1 ) ^ 2

  między układami:

  KosztPalUkl = 1 + ZuzycPaliwa * ( 2700000 + 95000 * Dystans ) / 35000000 * ( ProcentPredk / 100 + 1 ) ^ 2

  między galaktykami:

  KosztPalGal = 1 + ZuzycPaliwa * ( 20000000 * Dystans ) / 35000000 * ( ProcentPredk / 100 + 1 ) ^ 2

  Wynik zaokrąglamy w zwykły sposób.Koszt rozbudowy budynku

  Wzory przedstawiają ile trzeba wydać surowców, żeby wybudować budynek o poziomie "Poziom".

  Kopalnia metalu:

  Metal = 60 * 1,5 ^ ( Poziom - 1 )
  Krysztal = 15 * 1,5 ^ ( Poziom - 1 )


  Kopalnia kryształu:

  Metal = 48 * 1,6 ^ ( Poziom - 1 )
  Krysztal = 24 * 1,6 ^ ( Poziom - 1 )


  Wytwórnia deuteru:

  Metal = 225 * 1,5 ^ ( Poziom - 1 )
  Krysztal = 75 * 1,5 ^ ( Poziom - 1)


  Elektrownia słoneczna:

  Metal = 75 * 1,5 ^ ( Poziom - 1 )
  Krysztal = 30 * 1,5 ^ ( Poziom - 1 )


  Elektrownia fuzyjna:

  Metal = 900 * 1,8 ^ ( Poziom - 1 )
  Krysztal = 360 * 1,8 ^ ( Poziom - 1 )
  Deuter = 180 * 1,8 ^ ( Poziom - 1 )


  Koszt rozbudowy wszystkich innych budynków podwają się z każdym poziomem.

  Wynik zaokrąglamy w dół do najbliższej liczby całkowitej.Koszt rozbudowy n-poziomów budynku

  Wzór przedstawia ile trzeba wydać razem surowców, żeby wybudować budynki od poziomu "PzmD" do poziomu "PzmG" (włącznie z tymi poziomami). Jeżeli podstawi się PzmD = PzmG to otrzyma się wyżej opisany wzór na Koszt rozbudowy budynku.

  Ogólny wzór:

  Surowiec = KPP * Wsp ^ ( PzmD - 1 ) * ( Wsp ^ ( PzmG - PzmD + 1 ) - 1 ) / ( Wsp - 1 )

  gdzie odpowiednio:

  KPP - koszt pierwszego poziomu (podstawia się metal, kryształ lub deuter)
  Wsp - współczynnik
  PzmD - poziom dolny
  PzmG - poziom górny

  KPP i Wsp dla konkretnych budynków:

  Kopalnia metalu:

  Metal = 60 ; Krysztal = 15 ; Wsp = 1,5

  Kopalnia kryształu:

  Metal = 48 ; Krysztal = 24 ; Wsp = 1,6

  Wytwórnia deuteru:

  Metal = 225 ; Krysztal = 75 ; Wsp = 1,5

  Elektrownia słoneczna:

  Metal = 75 ; Krysztal = 30 ; Wsp = 1,5

  Elektrownia fuzyjna:

  Metal = 900 ; Krysztal = 360 ; Deuter = 180 ; Wsp = 1,8

  Dla wszystkich innych budynków (KPP należy sprawdzić w Cenniku):

  Wsp = 2

  Uwaga: Powyższy wzór można zastosować również do badań, Wsp = 2 (oprócz Rozwój grawitonów).

  Wynik zaokrąglamy w dół do najbliższej liczby całkowitej.Czas budowy i badania

  Wynik zaokrąglamy w dół do najbliższej liczby całkowitej.

  Statku lub obrony:

  CzasSO = 3600 * ( Metal + Krysztal ) / ( 2500 * ( PoziomStoczni +1 )) * 0,5 ^ PoziomFabNanit

  Budynku:

  CzasBud = 3600 * ( Metal + Krysztal ) / ( 2500 * ( PoziomFabrRobot +1 )) * 0,5 ^ PoziomFabNanit

  Badania:

  CzasBad = 3600 * ( Metal + Krysztal ) / ( 1000 * ( PoziomLab +1 ))Księżyc

  Maksymalna liczba pól:

  Mlp = ( Srednica / 1000 ) ^ 2

  Szansa zniszczenia księżyca:

  SzK = ( 100 - sqrt ( Srednica ) ) * sqrt ( liczba_GS )

  Szansa, że Gwiazda(lub Gwiazdy) Śmierci zostanie zniszczona:

  SzGs = sqrt ( Srednica ) / 2Koszt burzenia budynku

  X jest wartością o jaką zwiększają się koszty kolejnego poziomu burzonego budynku (jest to wartość w nawiasie po nazwie budynku w Cenniku i wynosi od 1,5 do 2 w zależności od rodzaju budynku). Spnp to surowce potrzebne na zbudowanie tego poziomu.

  Kbb = Spnp / xSzczątki ze zniszczonej floty tworzące PZ

  Mpb (Kpb) to metal (kryształ) potrzebny na zbudowanie zniszczonej floty.

  PZ = 30% * Mpb + 30% * KpbAutonaprawa obrony

  Każda zniszczona struktura obronna ma 70% szansy na naprawę od razu po bitwie.Energia satelity

  Nie przekracza 50 (nieraz 52).

  EnS = MaxTempPlanety / 4 + 20Zasięg falangi czujników

  Zasięg obliczany jest w układach.

  ZFc = PozFalangi ^ 2 - 1Zasięg rakiet międzyplanetarnych

  Zasięg obliczany jest w układach. PNi to poziom Napędu impulsowego.

  ZRmp = PNi * 2 - 1

  Uwaga: przy PNi = 0 zasięg jest ograniczony do układu, w którym wybudowany jest Silos rakiet.Prawdopodobieństwo zniszczenia statku lub obrony

  Prawdopodobieństwo zniszczenia statku lub obrony zależy od wielkości uszkodzeń podczas walki, od momentu otrzymania 30% obrażeń.

  Np. 40% uszkodzenia opancerzenia to 40% prawdopodobieństwa zniszczenia statku lub budynku obronnego.Legenda:
x^y - potęgowanie, np. 3^2=9
sqrt(x) - pierwiastkowanie, np. sqrt(9)=3


Strona główna


online: 02 :: max: 18 (18.02.2024 17:14)