Wyjaśnienia najczęściej spotykanych skrótów używanych przez graczy:

Skróty dla statków:

 • LM - Lekki myśliwiec

 • CM - Ciężki myśliwiec

 • MT - Mały transporter

 • DT - Duży transporter

 • Kr, Cr, Cru - Krążownik

 • OW, BS - Okręt wojenny (dawniej SW - Statek wojenny)

 • Kolonizator, SK - Statek Kolonizacyjny

 • Re, Recki - Recyklery

 • Sonda, SSz, EP (od ang. Espionage Probe) - Sonda Szpiegowska

 • Satelita, SS - Satelita Słoneczny

 • GS - Gwiazda Śmierci

Skróty dla struktur obronnych:

 • WR- Wyrzutnia rakiet

 • LL, LDL - Lekkie działo laserowe

 • CL, CDL - Ciężkie działo laserowe

 • DG, Gauss - Działo Gaussa

 • DJ, Jon - Działo Jonowe

 • WP, Plazma - Wyrzutnia plazmy

 • MPO, MP - Mała powłoka ochronna

 • DPO, DP - Duża powłoka ochronna

 • RM - Rakieta międzyplanetarna

 • Pr - Przeciwrakieta

Osoby funkcyjne:

 • GO - Game Operator

 • SGO - Super Game Operator

 • GA - Game Administrator

 • mod - moderator forum

 • smod - Super Moderator

 • FA - Forum Administrator

Inne skróty:

 • ACS - Alliance Combat System - System Walk Sojuszniczych

 • FS - FleetSave

 • RW - Raport Wojenny

 • RS - Raport Szpiegowski

 • Uni - Uniwersum

 • Gal, Gala - Galaktyka

 • kordy - koordynaty, czyli współrzędne położenia planety

 • debris - odpadki, śmieci po walce, które orbituja w polu zniszczeń

 • PZ - pole zniszczeń, miejsce gdzie znajdują się odpadki ze zniszczonych flot

 • k - kilo, czyli tysiąc, występuje tylko w połączeniu z liczbą, np. 1k = 1000

 • m - metal

 • k - kryształ

 • d - deuter

 • En - energia


Strona główna


online: 07 :: max: 18 (18.02.2024 17:14)