[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 
I'm so tired of being here Tak bardzo męczy mnie bycie tu
Suppressed by all of my childish fears Zduszona przez moje wszystkie dziecięce lęki
And if you have to leave I jeśli musisz odejść
I wish that you would just leave Chciałabym byś po prostu odszedł
Because your presence still lingers here Ponieważ twoja obecność tu się przeciąga
And it won't leave me alone I nie zostawi mnie w spokoju
 
These wounds won't seem to heal Te rany nie będą zdawały się goić
This pain is just too real Ten ból jest zbyt rzeczywisty
There's just too much that time cannot erase Za wiele by czas mógł to wymazać
 
When you cried i'd wipe away all of your tears Gdybyś płakał otarłabym wszystkie twoje łzy
When you'd scream i'd fight away all of your fears Gdybyś krzyczał pokonałabym wszystkie twe lęki
And i've held your hand through all of these years Trzymałam cię za rękę przez wszystkie te lata
But you still have all of me Ale ty nadal posiadasz mnie całą
 
You used to captivate me Zniewalałeś mnie
By your resonating light Swym niesamowitym światłem
But now i'm bound by the life you left behind Ale teraz związana jestem z życiem, które zostawiłeś za sobą
Your face it haunts my once pleasant dreams Twoja twarz, ona nęka moje jedyne przyjemne sny
Your voice it chased away all the sanity in me Twój głos, on wygania ze mnie zdrowe zmysły
 
These wounds won't seem to heal Te rany nie będą zdawały się goić
This pain is just too real Ten ból jest zbyt rzeczywisty
There's just too much that time cannot erase Za wiele by czas mógł to wymazać
 
When you cried i'd wipe away all of your tears Gdybyś płakał obtarłabym wszystkie twoje łzy
When you'd scream i'd fight away all of your fears Gdybyś krzyczał pokonałabym wszystkie twe lęki
And i've held your hand through all of these years Trzymałam cię za rękę przez wszystkie te lata
But you still have all of me Ale ty nadal posiadasz mnie całą
 
I've tried so hard to tell myself that you're gone Staram się bardzo powiedzieć sobie, że ciebie już nie ma
And though you're still with me I chociaż wciąż jesteś ze mną
I've been alone all along  od samego początku byłam samotna

abiit, non obiit - odszedł, ale pamięć o nim nie zaginęła
(łac. dosł. - odszedł, nie umarł)Podziękowania dla wszytkich umieszczających link do tej strony na różnych forach dyskusyjnych poświęconych
m.in. motoryzacji, przypominając tym samym o ostrożnej jeździe.

Filmik ten uświadomił już 03884 razy


free counters

Strona główna


online: 01 :: max: 18 (18.02.2024 17:14)