Projekt rozpoczęty dnia: 2009-10-30
Oddanie wersji alpha do testów: 2009-11-01
Prezentacja pierwszej funkcjonalnej wersji beta: 2009-11-06

Podziękowania dla: