Poniższa tabela przedstawia 16 nazw kolorów oraz ich kody RGB, które mogą być stosowane w przeglądarkach Netscape Navigator oraz Internet Explorer. Poniższe kolory mogą być przedstawione jako nazwy.


  aqua
 
  black
 
  blue
 
  fuchsia
 
  gray
 
  green
 
  lime
 
  maroon
 
  navy
 
  olive
 
  purple
 
  red
 
  silver
 
  teal
 
  white
 
  yellow
 


Poniższa tabela przedstawia 140 kolorów w kodach RGB stosowanych w przeglądarkach. Poniższe kolory muszą być przedstawione jako kody RGB, ich nazwy są podane jedynie w celach identyfikacji.  aliceblue
#F0F8FF
  antiquewhite
#FAEBD7
  aqua
#00FFFF
  aquamarine
#7FFFD4
  azure
#F0FFFF
  beige
#F5F5DC
  bisque
#FFE4C4
  black
#000000
  blanchedalmond
#FFEBCD
  blue
#0000FF
  blueviolet
#8A2BE2
  brown
#A52A2A
  burlywood
#DEB887
  cadetblue
#5F9EA0
  chartreuse
#7FFF00
  chocolate
#D2691E
  coral
#FF7F50
  cornflowerblue
#6495ED
  cornsilk
#FFF8DC
  crimson
#DC143C
  cyan
#00FFFF
  darkblue
#00008B
  darkcyan
#008B8B
  darkgoldenrod
#B8860B
  darkgray
#A9A9A9
  darkgreen
#006400
  darkkhaki
#BDB76B
  darkmagenta
#8B008B
  darkolivegreen
#556B2F
  darkorange
#FF8C00
  darkorchid
#9932CC
  darkred
#8B0000
  darksalomon
#E9967A
  darkseagreen
#8FBC8F
  darkslateblue
#483D8B
  darkslategray
#2F4F4F
  darkturquoise
#00CED1
  darkviolet
#9400D3
  deeppink
#FF1493
  deepskyblue
#00BFBF
  dimgray
#696969
  dodgerblue
#1E90FF
  firebrick
#B22222
  floralwhite
#FFFAF0
  forestgreen
#228D22
  fuchsia
#FF00FF
  ghostwhite
#F8F8FF
  gainsboro
#DCDCDC
  gold
#FFD700
  goldenrod
#DAA520
  gray
#808080
  green
#008000
  greenyellow
#ADFF2F
  honeydew
#F0FFF0
  hotpink
#FF69B4
  indianred
#CD5C5C
  indigo
#4B0082
  ivory
#FFFFF0
  khaki
#F0E68C
  lavender
#E6E6FA
  lavenderblush
#FFF0F5
  lawngreen
#7CFC00
  lemonchiffon
#FFFACD
  lightblue
#ADD8E6
  lightcoral
#F08080
  lightcyan
#E0FFFF
  lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
  lightgreen
#90EE90
  lightgrey
#D3D3D3
  lightpink
#FFB6C1
  lightsalmon
#FFA07A
  lightseagreen
#20B2AA
  lightskyblue
#87CEFA
  lightslategray
#778899
  lightsteelblue
#B0C4DE
  lightyellow
#FFFFE0
  lime
#00FF00
  limegreen
#32CD32
  linen
#FAF0E6
  magenta
#FF00FF
  maroon
#800000
  mediumaquamarine
#66CDAA
  mediumblue
#0000CD
  mediumorchid
#BA55D3
  mediumpurple
#9370DB
  mediumseagreen
#3CB371
  mediumslateblue
#7B68EE
  mediumspringgreen
#00FA9A
  mediumturquoise
#48D1CC
  mediumvioletred
#C71585
  midnightblue
#191970
  mintcream
#F5FFFA
  mistyrose
#FFE4E1
  moccasin
#FFE4B5
  navajowhite
#FFDEAD
  navy
#000080
  oldlace
#FDF5E6
  olive
#808000
  olivedrab
#6B8E23
  orange
#FFA500
  orangered
#FF4500
  orchid
#DA70D6
  palegoldenrod
#EEE8AA
  palegreen
#98FB98
  paleturquise
#AFEEEE
  palevioletred
#DB7093
  papayawhip
#FFEFD5
  peachpuff
#FFDAB9
  peru
#CD853F
  pink
#FFC0CB
  plum
#DDA0DD
  powederblue
  purple
#800080
  red
#FF0000
  rosybrown
#BC8F8F
  royalblue
#4169E1
  saddlebrown
#8B4513
  salomon
#FA8072
  sandybrown
#F4A460
  seagreen
#2E8B57
  seashell
#FFF5EE
  sienna
#A0522D
  silver
#C0C0C0
  skyblue
#87CEEB
  slateblue
#6A5ACD
  slategrey
#708090
  snow
#FFFAFA
  springgreen
#00FF7F
  steelblue
#4682B4
  tan
#D2B48C
  teal
#008080
  thistle
#D8BFD8
  tomato
#FF6347
  turquoise
#40E0D0
  violet
#EE82EE
  wheat
#F5DEB3
  white
#FFFFFF
  whitesmoke
#F5F5F5
  yellow
#FFFF00
  yellowgreen
#9ACD32Strona główna


online: 01 :: max: 17 (07.04.2012 13:00)